CRecentFileList::UpdateMenu

wirtualnej UpdateMenu void (CCmdUI * pCmdUI );

Parametry

pCmdUI

Wskaźnik do menu Lista plików MRU (ostatnio używane), który jest obiektem CCmdUI.

Uwagi

Aktualizuje wyświetlanie menu listy plików.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecentFileList::Add, CRecentFileList::Remove

Index