CRecentFileList::Remove

wirtualne usunąć nieważne (int nIndex );

Parametry

nIndex

Indeksu pliku, które ma zostać usunięte z listy plików MRU (ostatnio używane).

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do usunięcia pliku z listy plików.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecentFileList::Add, CRecentFileList::UpdateMenu

Index