[CRecentFileList::operator]

CString& operatora [] (int nIndex );

Parametry

nIndex

Indeksu o CString w zestawie CStrings.

Uwagi

Operatora przeciążonego indeks dolny ([]) zwraca pojedynczy CString określony przez indeksu w nIndex.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index