CRecentFileList::GetSize

int GetSize () stała;

Wartość zwracany

Liczba plików w bieżącej listy plików MRU (ostatnio używane).

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecentFileList::Add, CRecentFileList::Remove

Index