CRecentFileList::CRecentFileList

CRecentFileList (UINT nStart, LPCTSTR lpszSection, LPCTSTR lpszEntryFormat, int nSize, int nMaxDispLen = AFX_ABBREV_FILENAME_LEN);

Parametry

nStart

Przesunięcie numerowania w menu Wyświetlanie listy plików MRU (ostatnio używane).

lpszSection

Wskazuje nazwę sekcji rejestru lub aplikacji.Plik INI gdzie listy plików jest odczytu lub pisemne.

lpszEntryFormat

Wskazuje ciąg formatu stosowaną do nazwy wpisów przechowywanych w rejestrze lub aplikacji.Plik INI.

nSize

Maksymalna liczba plików na liście plików MRU.

nMaxDispLen

Maksymalna długość, w znakach, dostępne dla wyświetlania menu nazwę pliku na liście plików MRU.

Uwagi

Ko&nstrukcje CRecentFileList object.nbsp;

Ciąg formatu, który wskazywanego przez lpszEntryFormat powinien zawierać "% d", który będzie używany dla zastępowanie indeksu każdej pozycji MRU. Na przykład, jeśli ciąg formatu to "file%d" , a następnie wpisy będą o nazwie file0 , file1 , itd.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index