CRecentFileList::Add

wirtualne nieważne, Dodaj (LPCTSTR lpszPathName );

Parametry

lpszPathName

Ścieżki mają zostać dodane do listy.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dodać do listy ostatnio u?ywanych plików (MRU) plik, którego ścieżka jest podana w lpszPathName . Nazwa pliku zostanie dodany do górnej części listy MRU. Jeśli nazwa pliku już istnieje na liście MRU, zostanie on przeniesiony do góry.

Omówienie CRecentFileList |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRecentFileList::Remove CRecentFileList::UpdateMenu

Index