CReBarCtrl

Klasa CReBarCtrl hermetyzuje funkcje kontroli podłogach, który jest kontenerem dla okna podrzędnego. Aplikacji, w którym znajduje się formant podłogach przypisuje okno podrzędne zawarte przez formant podłogach zespołu podłogach. Okno podrzędne jest zwykle innej wspólnej kontroli.

Podłogach formanty zawierają jedną lub więcej grup. Każdy zespół może zawierać kombinację pasek uchwytu, bitmapy, etykietę tekstową i okna podrzędnego. Zespół może zawierać tylko jedną z każdego z tych elementów.

Formant podłogach może wyświetlać okno podrzędne nad określonym tapetę. Wszystkie zespoły sterowania podłogach można rozmiaru, z wyjątkiem tych, które używają stylu RBBS_FIXEDSIZE . Jak zmieniać położenie lub rozmiar zespół sterowania podłogach kontroli podłogach zarządza, rozmiar i położenie okna podrzędnego, przypisane do zespołu. Aby zmienić rozmiar lub zmienić kolejność pasmach znajdujących się pod kontrolą, kliknij i przeciągnij pasek uchwytu zespołu.

Na poniższej ilustracji przedstawiono formant podłogach, który ma trzy zespoły:

Pomocniczy kontroli

Pomocniczy obsługi formantów:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz CReBarCtrl za pomocą programu Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcmn.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index