CReBarCtrl::SetToolTips

void SetToolTips (CToolTipCtrl * pToolTip );

Parametry

pToolTip

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek powiązać formant etykietka narzędzia z formantem podłogach.

Musi zniszczyć obiektu CToolTipCtrl , gdy skończysz z nim.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetToolTips

Index