CReBarCtrl::SetTextColor

COLORREF SetTextColor (COLORREF clr );

Wartość zwracany

COLORREF wartości reprezentującej poprzedni kolor tekstu skojarzonego z obiektem CReBarCtrl.

Parametry

środowisko clr

Wartość COLORREF , która reprezentuje nowy kolor tekstu w obiekcie CReBarCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETTEXTCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Znajduje się wspierać elastyczność koloru tekstu w formancie podłogach.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetTextColor

Index