CReBarCtrl::SetPalette

CPalette * SetPalette (HPALETTE hPal );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPalette , określając poprzedniego paletę Sterowanie podłogach.

Parametry

hPal

HPALETTE , która określa nowej palety, używany formant podłogach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETPALETTE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskie używa obiektu CPalette jako jego wartość zwracany, zamiast HPALETTE.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetPalette

Index