CReBarCtrl::SetOwner

CWnd * SetOwner (CWnd * pWnd );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest obecny właściciel formantu podłogach.

Parametry

pWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd jako właściciel formantu podłogach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETPARENT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskie używa wskaźników do obiektów CWnd dla bieżącego i wybranych właściciela formantu podłogach, zamiast obsługi systemu Windows.

Uwaga   Ta funkcja Państwa nie zmienia rzeczywistej jednostka dominująca, która została ustawiona podczas kontrola został utworzony; raczej wysyła komunikaty powiadamiające do okna, w którym można określić.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index