CReBarCtrl::SetImageList

BOOL SetImageList (CImageList * pImageList );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

pImageList

Wskaźnik do obiektu CImageList , zawierający listę obraz ma być przypisany do kontroli podłogach.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa do przypisywania listy obrazów do formantu podłogach.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetImageList

Index