CReBarCtrl::SetBkColor

COLORREF SetBkColor (COLORREF clr );

Wartość zwracany

A wartość COLORREF , która reprezentuje poprzedniego domyślnego koloru tła.

Parametry

środowisko clr

Wartość COLORREF , która reprezentuje nowy domyślny kolor tła.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_SETBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy. Zobacz tego tematu, aby uzyskać więcej informacji na temat Kiedy można ustawić kolor tła i sposobu ustawiania domyślnego.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetBkColor

Index