CReBarCtrl::MinimizeBand

void MinimizeBand (UINT uBand );

Parametry

uBand

Indeksu pasma być zminimalizowane.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_MINIMIZEBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::MaximizeBand

Index