CReBarCtrl::MaximizeBand

void MaximizeBand (UINT uBand );

Parametry

uBand

Indeksu pasma jest zmaksymalizowany.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_MAXIMIZEBAND, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::MinimizeBand

Index