CReBarCtrl::IDToIndex

int IDToIndex (UINT uBandID ) stała;

Wartość zwracany

Indeks zespołu od zera, jeśli kończy się pomyślnie, lub inaczej -1. Jeśli istnieją zduplikowane zespołu wskaźników, zwracany jest pierwsza.

Parametry

uBandID

Identyfikator zdefiniowanych przez aplikację określonego zespołu, przekazany wID członkiem REBARBANDINFO strukturę po wstawieniu zespołu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_IDTOINDEX, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::InsertBand

Index