CReBarCtrl::HitTest

int HitTest (RBHITTESTINFO * prbht );

Wartość zwracany

Wskaźnik od zera do zespołu w danym punkcie lub -1, jeśli nie zespół podłogach był w punkcie.

Parametry

prbht

Wskaźnik RBHITTESTINFO struktury. Przed wysłaniem wiadomości, pt członkiem tej struktury musi zostać zainicjowane do punktu, który, zgodnie ze współrzędnymi klienta będą badane.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_HITTEST, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index