CReBarCtrl::GetToolTips

(CToolTipCtrl * GetToolTips) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CToolTipCtrl.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETTOOLTIPS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Należy zauważyć, że wdrożenie MFC GetToolTips Zwraca wskaźnik CToolTipCtrl, zamiast HWND.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetToolTips

Index