CReBarCtrl::GetTextColor

(COLORREF GetTextColor) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , które reprezentują bieżący domyślny kolor tekstu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETTEXTCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetTextColor, CReBarCtrl::GetBkColor, CReBarCtrl::SetBkColor

Index