CReBarCtrl::GetRowHeight

UINT GetRowHeight (UINT uRow ) stała;

Wartość zwracany

Wartość UINT , która reprezentuje wysokooć wiersza, w pikselach.

Parametry

uRow

Indeksu zespołu, który będzie jej wysokość pobierane.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETROWHEIGHT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetRowCount

Index