CReBarCtrl::GetRowCount

(UINT GetRowCount) stała;

Wartość zwracany

Wartość UINT , która reprezentuje liczbę wierszy zespołu w formancie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETROWCOUNT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetRowHeight

Index