CReBarCtrl::GetRect

GetRect(UINT uBand, LPRECT prc) BOOL stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uBand

Indeksu zespołu w formancie podłogach.

chrl

Wskaźnik struktury RECT , który będzie odbierał granice zespołu podłogach.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETRECT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SizeToRect

Index