CReBarCtrl::GetPalette

(CPalette * GetPalette) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CPalette , określający aktualną paletę Sterowanie podłogach.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby pobrać aktualną paletę Sterowanie podłogach.

Należy zauważyć, że ta funkcja Członkowskie używa obiektu CPalette jako jego wartość zwracany, zamiast HPALETTE.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetPalette

Index