CReBarCtrl::GetDropTarget

(IDropTarget * GetDropTarget) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik IDropTarget interfejsu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETDROPTARGET, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index