CReBarCtrl::GetBkColor

(COLORREF GetBkColor) stała;

Wartość zwracany

Wartość COLORREF , które reprezentują bieżący kolor tła domyślnego.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETBKCOLOR, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetBkColor

Index