CReBarCtrl::GetBarInfo

BOOL GetBarInfo (REBARINFO * prbi ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

prbi

Wskaźnik struktury REBARINFO , które otrzymają informacje sterujące podłogach. Należy ustawić element cbSize tej struktury sizeof(REBARINFO) przed wysłaniem tej wiadomości.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETBARINFO, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRebarCtrl::SetBarInfo

Index