CReBarCtrl::GetBandInfo

BOOL GetBandInfo (UINT uBand, REBARBANDINFO * prbbi ) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

uBand

Indeksu zespołu, dla których będą pobierane informacje.

prbbi

Wskaźnik REBARBANDINFO strukturę, aby otrzymywać informacje zespołu. Należy ustawić element cbSize tej struktury sizeof(REBARBANDINFO) i zestawu replik fMask elementy chcesz pobrać przed wysłaniem tej wiadomości.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETBANDINFO opisanym w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::SetBandInfo, CReBarCtrl::GetBandCount, CReBarCtrl::DeleteBand, CReBarCtrl::InsertBand, CReBarCtrl::ShowBand

Index