CReBarCtrl::GetBandCount

(UINT GetBandCount) stała;

Wartość zwracany

Liczba pasm przypisane do formantu.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETBANDCOUNT, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::GetBandInfo, CReBarCtrl::SetBandInfo, CReBarCtrl::DeleteBand, CReBarCtrl::InsertBand, CReBarCtrl::ShowBand

Index