CReBarCtrl::GetBandBorders

void GetBandBorders (UINT uBand, LPRECT ChRL ) stała;

Parametry

uBand

Indeksu zespołu, dla którego będą pobierane obramowania.

chrl

Wskaźnik RECT structurenbsp; że otrzyma granic zespołu. Jeśli formant podłogach zostało zapisane w stylu RBS_BA&NDBORDERS , każdy członek tej struktury otrzymają liczbę pikseli, po stronie odpowiednich zespołu, które stanowią granicy. Jeśli formant podłogach ma styl RBS_BANDBORDERS , tylko po lewej członkiem tej struktury odbiera ważne informacje. Opis stylów formantu podłogach, zobacz Podłogach kontroli style w zestawie SDK platformy.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_GETBANDBORDERS, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index