CReBarCtrl::EndDrag

void EndDrag);

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_ENDDRAG, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::BeginDrag, CReBarCtrl::DragMove

Index