CReBarCtrl::DragMove

void DragMove (DWORD dwPos = (DWORD) -1);

Parametry

dwPos

Wartość DWORD , który zawiera nowe współrzędne myszy. Poziome współrzędne są zawarte w LOWORD i pionowych współrzędnych zawarty jest w HIWORD. Jeśli użytkownik przejdzie (DWORD)-1 , kontroli podłogach użyje stanowisko myszy ostatniego czasu wątek formantu o nazwie :: GetMessage lub :: PeekMessage.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie implementuje zachowanie wiadomości Win32 RB_DRAGMOVE, zgodnie z opisem w zestawie SDK platformy.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CReBarCtrl::BeginDrag, CReBarCtrl::EndDrag, : GetMessage, : PeekMessage

Index