CReBarCtrl::Create

Tworzenie BOOL (DWORD dwStyleRECT& stała;RectCWnd *,pParentWndUINTnID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli obiekt został utworzony pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

dwStyle

Określa kombinację podłogach kontroli style zastosowane do formantu. Zobacz Pomocniczy stylów formantu w zestawie SDK platformy listę obsługiwanych style.

rect

Odwołanie do obiektu CRect lub RECT struktury, która jest położenie i rozmiar formantu podłogach.

pParentWnd

Wskaźnik do obiektu CWnd , który jest okno nadrzędne kontroli podłogach. Nie może być ZEROWY.

nID

Określa identyfikator formantu formant podłogach.

Uwagi

Tworzenie formantu podłogach w dwóch etapach:

  1. Wywołanie CReBarCtrl do konstruowania obiektu CReBarCtrl.

  2. Wywołanie tej funkcji członek, który tworzy sterowanie podłogach Windows i dołącza go do obiektu CReBarCtrl.

Po wywołaniu Tworzeniewspólnej kontroli są inicjowane.

Omówie&nie CReBarCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index