CPtrList

Klasa CPtrList obsługuje listy wskaźników typu void.

Funkcje składowe CPtrList są podobne do funkcji członek klasy CObList. Ze względu na podobieństwa można użyć dokumentacji referencyjnej CObList dla Państwa funkcji szczegóły. Wszędzie tam, gdzie zostanie wyowietlony wskaYnik CObject jako parametr funkcji lub zwraca wartość, zastąpić wskaźnik nieważne.

CObject * & Stała CObList::GetHead()

na przykład tłumaczy się

niew&ażne * amp; Stała CPtrList::GetHead()

CPtrList włącza makro IMPLEMENT_DYNAMIC do obsługi dostępu typów w czasie wykonywania i dumpingu do obiektu CDumpContext . Jeżeli potrzebny zrzutu wskaźnik poszczególne elementy listy, należy ustawić głębokość kontekście zrzutu do 1 lub większą.

Wskaźnik listy nie może być serializowany.

Po usunięciu obiektu CPtrList lub jego elementy są usuwane, tylko wskaźniki są usuwane, nie podmioty odwołują.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CPtrList, zobacz artykuł kolekcji w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxcoll.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CObList

Index