Członkowie klasy CPropExchange

Operacje

ExchangeFontProp Wymiany własności font.
ExchangeProp Właściwości wymiany wszelkiego rodzaju wbudowanych.
ExchangeBlobProp Wymiany właściwością dużego obiektu binarnego (BLOB).
ExchangePersistentProp Wymiany właściwości między formantem i plik.
ExchangeVersion Wymiany numer wersji formantu OLE.
IsLoading Wskazuje, czy właściwości są ładowane do kontroli lub zapisywane z niego.
GetVersion Pobiera numer wersji formantu OLE.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Wykres hierarchii

Index