CPropExchange

CPropExchange nie klasy podstawowej.

Ustala kontekst i kierunku wymiany właściwości.

Klasa CPropExchange obsługuje wdrażanie trwałość formanty OLE. Trwałość jest wymiana informacji o stanie formantu, zazwyczaj reprezentowanej przez jego właściwości, między samego formantu i nośniku.

Ramach tworzy obiekt pochodzące z CPropExchange , gdy jest powiadamiany, że właściwości formantu OLE mają być załadowane z lub przechowywane na trwałym nośniku.

Ramach przechodzi wskaźnik do tego obiektu CPropExchange z formantem DoPropExchange funkcji. Jeśli użyto ClassWizard utworzyć pliki startowe dla Twojego formantu, jeśli formant DoPropExchange Funkcja wywołuje COleControl::DoPropExchange. Wersja klasa bazowa wymiany towarowej właściwości formantu; można modyfikować wersji klasie pochodnej do wymiany właściwości że zostały dodane do formantu.

CPropExchange można szeregować formantu właściwości lub zainicjować właściwości formantu na obciążenia lub utworzenie formantu. ExchangeProp i ExchangeFontProp funkcji członek CPropExchange są w stanie właściwości i załaduje je z innego nośnika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CPropExchange, zobacz artykuł formantów ActiveX: strony właściwości w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxctl.h>

Członkowie klasy |nbsp; Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki FIRE

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index