CPropExchange::IsLoading

BOOL IsLoading ( );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli właściwości są ładowane; inny sposób 0.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia, czy właściwości są załadowane do formantu lub zapisywane z niego.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::DoPropExchange

Index