CPropExchange::GetVersion

DWORD GetVersion ( );

Wartość zwracany

Numer wersji formantu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania numeru wersji formantu.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index