CPropExchange::ExchangeVersion

BOOL Exch&angeVersion ( DWORDamp; dwVersionLoaded, DWORD dwVersionDefault, BOOL bConvert );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja następcą; przeciwnym.

Parametry

dwVersionLoaded

Odwołanie do zmiennej gdzie będzie przechowywany numer wersji ładowane dane trwałe.

dwVersionDefault

Numer wersji formantu.

bConvert

Wskazuje, czy należy trzymać w tej samej wersji, który został załadowany lub konwersji trwałych danych do bieżącej wersji.

Uwagi

Wywołana w ramach obsługi trwałość numer wersji.

Omówienie CPropExchange |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleControl::ExchangeVersion

Index