CPropertySheet::SetWizardButtons

void SetWizardButtons (DWORD dwFlags );

Parametry

dwFlags

Zestaw flag, które dostosowywanie funkcji i wygląd przycisków kreatora. Ten parametr może być kombinacją następujących wartości:

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby włączyć lub wyłączyć przycisk Wstecz, dalej lub Zakończ w arkuszu właściwości kreatora. Wywołanie SetWizardButtons tylko po otwarciu okna dialogowego; nie można wywołać SetWizardButtons , zanim zadzwonisz DoModal. Zazwyczaj należy wywołać SetWizardButtons z CPropertyPage::OnSetActive.

Jeśli chcesz zmienić tekst na przycisku Zakończ lub Ukryj przyciski dalej i wstecz, po zatwierdzeniu przez użytkownika Kreatora, wywołanie SetFinishText. Należy zauważyć, że ten sam przycisk jest udostępniony dla zakończenia i dalej. Można wyświetlić zakończenia lub przycisk Dalej w tym samym czasie, ale nie oba.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index