CPropertySheet::SetTitle

void SetTitle (LPCTSTR lpszText, UINT nStyle = 0);

Parametry

nStyle

Określa styl tytułu arkusz właściwości. Musi być określony styl, na 0 lub jako PSH_PROPTITLE. Jeżeli styl jest ustawiony jako PSH_PROPTITLE, wyrazy "właściwości dla" pojawiają się przed tekstem określonym jako podpis.

lpszText

Punkty to służyć jako podpis na pasku tytułu arkusza właściwości tekstu.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby określić arkusz właściwości podpisu (tekst wyświetlany na pasku tytułu okna ramki).

Domyślnie arkusz właściwości używa parametru podpis w konstruktorze arkusz właściwości.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::GetPage, CPropertySheet::GetActivePage

Index