CPropertySheet::SetFinishText

void SetFinishText (LPCTSTR lpszText );

Parametry

lpszText

Punkty na tekst wyświetlany na przycisku polecenia Zakończ.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustawić tekst przycisku polecenia Zakończ. Wywołanie SetFinishText aby wyświetlić tekst na przycisku polecenia Zakończ i Ukryj przyciski dalej i wstecz po zakończeniu przez użytkownika akcji na ostatniej stronie kreatora.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index