CPropertySheet::SetActivePage

BOOL SetActivePage (int nPage );

BOOL SetActivePage (CPropertyPage * pPage );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli arkusz właściwości jest uaktywniany pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nPage

Indeks strony do zestawu. Musi zawierać się pomiędzy 0 i jeden mniejszą niż liczba stron na arkuszu właściwości, włącznie.

pPage

Punkty do strony, aby ustawić w arkuszu właściwości. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Użyj tej funkcji członek Zmiana aktywnej strony. Na przykład użyj SetActivePage , jeśli czynność użytkownika na jednej stronie powinien powodować innej strony do aktywnej strony.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index