CPropertySheet::RemovePage

nieważne RemovePage ( CPropertyPage *pPage );

nieważne RemovePage ( int nPage );

Parametry

pPage

Punkty do strony należy usunąć z arkusza właściwości. Nie może być ZEROWY.

nPage

Indeks strony do usunięcia. Musi zawierać się pomiędzy 0 i jeden mniejszą niż liczba stron na arkuszu właściwości, włącznie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskie usuwa stronę z arkusza właściwości i niszczy okna skojarzone. Sam obiekt CPropertyPage nie jest niszczony, dopóki właścicielem okno CPropertySheet jest zamknięty.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::AddPage

Index