CPropertyPage::m_psp

Uwagi

m_psp jest strukturą, w której członkowie przechowuje właściwości PROPSHEETPAGE. Użyj tej struktury zainicjować wygląd strony właściwości po jest skonstruowany.

Więcej informacji na temat tej struktury, włączając w to wykaz członków zobacz PROPSHEETPAGE w systemie Windows SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CPropertyPage |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet, PROPSHEETPAGE

Index