CPropertySheet::m_psh

Uwagi

m_psh jest strukturą, w której członkowie przechowuje właściwości PROPSHEETHEADER. Aby zainicjować wygląd arkusza właściwości po jest skonstruowany, ale przed wyświetleniem funkcją Państwa DoModal , należy użyć tej struktury. Na przykład ustaw dwSize członkiem m_psh żądany arkusz właściwości mają rozmiar.

Więcej informacji na temat tej struktury, włączając w to wykaz członków zobacz PROPSHEETHEADER w systemie Windows SDK Programmer's Reference.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::DoModal

Index