CPropertySheet::GetTabControl

CTabCtrl * (GetTabControl);

Wartość zwracany

Wskaźnik do formantu karty.

Uwagi

Ta funkcja Państwa pobrać wskaźnika do formantu karty, aby coś dla formantu karty (oznacza to, że aby używać dowolnego interfejsów API w CTabCtrl). Na przykład nazwać tę funkcję Państwa, jeśli chcesz dodać bitmapy na każdej z kart podczas inicjowania.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CTabCtrl::CTabCtrl

Index