CPropertySheet::GetPageIndex

intGetPageIndex (CPropertyPage * pPage ) stała;

Wartość zwracany

Numer indeksu strony.

Parametry

pPage

Wskazuje stronę z indeksem, aby znaleźć. Nie może być ZEROWY.

Uwagi

Członkowskich tej funkcji do pobierania numer indeksu określonej strony w arkuszu właściwości. Na przykład użyjemy GetPageIndex Aby uzyskać indeksu strony do SetActivePage lub GetPage.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::SetActivePage, CPropertySheet::GetPage

Index