CPropertySheet::GetPageCount

int GetPageCount ( );

Wartość zwracany

Liczba stron na arkuszu właściwości.

Uwagi

Wywołania funkcji tego Państwa w celu określenia liczby stron obecnie w arkuszu właściwości.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::GetPage, CPropertySheet::AddPage, CPropertySheet::RemovePage

Index