CPropertySheet::GetPage

CPropertyPage * GetPage ( int nPage ) Stała;

Wartość zwracany

WskaYnik do strony odpowiadającego parametrowi nPage.

Parametry

nPage

Indeks żądanej strony, zaczynając od 0. Musi zawierać się pomiędzy 0 i jeden mniejszą niż liczba stron na arkuszu właściwości, włącznie.

Uwagi

Ta funkcja Członkowskich zwraca wskaźnik do strony określonego w tym arkuszu właściwości.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::AddPage, CPropertySheet::GetActivePage, CPropertySheet::GetPageCount, CPropertySheet::RemovePage, CPropertySheet::SetTitle

Index