CPropertySheet::GetActivePage

(CPropertyPage * GetActivePage) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do aktywnej strony.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać okno Arkusz właściwości aktywnej strony. Ta funkcja Członkowskich służy do wykonywania niektórych działań na stronie aktywnej.

Omówie&nie CPropertySheet |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CPropertySheet::GetPage

Index